Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring leest u hoe we omgaan met informatie – waaronder uw persoonlijke gegevens – die wij verzamelen via onze websites. Wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en toepassen, en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken, leest u in onze privacyverklaring hieronder. Mocht u vragen hebben over onze privacyverklaring, dan kunt u die vragen altijd sturen naar info@hotelpartner.email.

Gebruikersgegevens
Hotelpartner Group en haar zusterbedrijven:

 • HotelPartner Housekeeping & Cleaning
 • HotelPartner Equipment & Amenities

Hierna te noemen “hotelpartner” respecteert de privacy van haar klanten en zakelijke contactpersonen, waaronder leveranciers van Hotelpartner en de privacy van hun gegevens.

U behoudt alle rechten op uw gegevens die u aan ons verstrekt. De aan Hotelpartner verstrekte gebruikersgegevens zijn opgeslagen in een gepersonaliseerde en beveiligde locatie. Wij zullen uw gegevens niet verkopen, verhuren of gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.

Nieuwsbrief
Als u zich voor onze nieuwsbrief wilt aanmelden, gebruiken we uw naam (bestaande uit voornaam en eventueel achternaam) en e-mailadres om u de nieuwsbrief te sturen. We vragen minimaal uw voornaam om uw gepersonaliseerde e-mailberichten te kunnen sturen. U kunt ervoor kiezen onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door op het uitschrijflinkje in het e-mailbericht te klikken.

Gegevensverzameling
Wij verzamelen de e-mailadressen en bepaalde persoonlijke informatie (naam, emailadres, telefoonnummer) van degenen die met ons een interactie aangaan (bijv. e-mailcommunicatie. We kunnen de volgende persoonsgegevens bij u opvragen middels vragen in formulieren en sample aanvragen op onze websites:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonummer

We verzamelen ook bepaalde informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:

 • Browsergegevens

Dit helpt ons bij het bijwerken, uitbreiden en analyseren van onze gegevens, het identificeren van nieuwe klanten en het bieden van nieuwe producten en diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn. 

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling
Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons heeft gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Logistieke partner

Om uw bestelling te kunnen afwikkelen werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals DHL, GLS onze leverancier en De Graaf Logistics. Onze logistieke partners krijgen van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakketje op het door u gekozen adres af te leveren.

Andere externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Gebruik van informatie
Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken om de services te verstrekken waarom u heeft gevraagd, waaronder services die op maat gemaakte e-mails, nieuwsbrieven, formulieren, documenten en rapporten weergeven. Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om de Hotepartner websites te bedienen en te verbeteren. Wij kunnen derden gebruiken om ons te helpen bij het verwerken van persoonlijke informatie en wij verlangen van deze derden dat zij ons privacybeleid naleven en voldoen aan overige gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Wij kunnen bepaalde overige informatie gebruiken die wij over u hebben verzameld om technische problemen te helpen diagnosticeren, de Hotelpartner websites te beheren en de kwaliteit en soorten geleverde diensten te verbeteren. Wij kunnen niet-identificeerbare en geaggregeerde statistische informatie over gebruik en hoeveelheid verkregen uit de handelingen van onze bezoekers aan derden verstrekken om de waarde aan te tonen die we onze gebruikers leveren.

De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties om commerciële redenen, behalve om producten of diensten te leveren waarom u heeft gevraagd, wanneer we uw toestemming hebben of onder de volgende omstandigheden:

 • Zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijke procedures of soortgelijke juridische procedure
 • Wanneer wij in goed vertrouwen menen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten of uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.
 • Het kan in bepaalde situaties van ons vereist worden dat we persoonlijke informatie bekendmaken, in reactie op wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.
 • Als Hotelpartner is betrokken bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van haar activa, wordt u ingelicht via e-mail en/of een duidelijke kennisgeving op onze website over een verandering in eigenaarschap of gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals keuzes die u kunt hebben met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Bescherming persoonsgegevens
De bescherming van uw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:

 • Up-to-date virus scan
 • Unieke toegangscodes en wachtwoorden
 • Gebruik van een beveiligde wachtwoordbeheerder
 • Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven
 • Geen gebruik van onbeveiligde elektronische backups
 • Geen documenten op privé laptops van medewerkers

Profilering
We passen profilering toe bij personen die zich hebben geïdentificeerd middels een cookie. Het profiel dat we opbouwen bestaat uit persoonlijke en rol-gebaseerde gegevens en webbezoek- en klikgedrag. De persoonlijke gegevens die we van u kunnen gaan verzamelen, zijn gegevens die u middels het beantwoorden van vragen in een formulier aan ons heeft verstrekt.

De reden waarom we profilering toepassen, is dat we u het juiste bericht en informatie op het juiste moment willen verstrekken. Wij zijn van mening dat we middels profilering u het beste kunnen helpen met de uitdagingen en vragen die u naar onze website heeft geleid.
Mocht u ondanks onze goede bedoelingen, liever niet willen dat we profilering op u toepassen, dan verzoeken we u ons een e-mail te sturen naar klantenservice@hotel-partner.nl met het verzoek om de profilering te stoppen.

Cookies en andere volgtechnologieën
Hotelpartner en onze analyseprovider(s) gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens (‘beacons’), tags en scripts om trends te analyseren, de website te laten functioneren, bij te houden hoe gebruikers door de hele website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en geaggregeerde basis.

Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Als u cookies weigert, kunt u onze website nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of gedeelten van onze website kan dan beperkt zijn.
Voor meer specifieke informatie over ons cookiebeleid, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.
 

Analyse/logbestanden
Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s en als laatste opgevraagde pagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en zoekgeschiedenisgegevens.
Wij gebruiken deze informatie, die individuele gebruikers niet identificeert, om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel.

Wij verbinden sommige van deze automatisch verzamelde gegevens aan persoonlijk identificeerbare informatie. Hierdoor kunnen wij een betere ervaring verschaffen door de hoeveelheid gegevens te verminderen die moet worden ingevoerd wanneer formulieren worden ingevuld, afgesloten inhoud wordt gedownload, enquêtes worden ingevuld, enz. U ziet dan bij het invullen van een formulier dat bijvoorbeeld uw e-mailadres al is ingevuld.

Getuigenissen
Wij plaatsen ook referenties en klantcases op onze website. De daarin vermelde persoonlijke informatie is geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de betrokkenen. Als een betrokkene zijn of haar getuigenissen gewijzigd of verwijderd wil hebben, kan de betrokkene contact met ons opnemen via info@hotelpartner.email.

Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie
Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten die wij op uw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. U kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens:

Recht op inzage
U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in te zien. Stuur uw verzoek naar klantenservice@hotel-partner.nll waarbij u gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen wij u verifiëren.

Recht op rectificatie
U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te wijzigen. Stuur uw verzoek naar klantenservice@hotel-partner.nl waarbij u gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen wij u verifiëren.

Recht op gegevenswissing (“Recht op vergetelheid”)
U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te verwijderen. Stuur uw verzoek naar klantenservice@hotel-partner.nl waarbij u gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen wij u verifiëren.. Let wel: het kan zijn dat we niet (volledig) aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke bepalingen.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, qua verwerkingsduur te beperken. Stuur uw verzoek naar klantenservice@hotel-partner.nl waarbij u gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen wij u verifiëren.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar klantenservice@hotel-partner.nl waarbij u gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen wij u verifiëren. U kunt ook uw bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Intrekken toestemming
Als u Hotelpartner toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kan u deze elke moment weer intrekken. In al onze e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om uw toestemming weer in te trekken. U hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.

Weigering verzoeken van onredelijke aard
Wanneer Hotelpartner verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan, en wij kunnen weigeren aan verzoeken te voldoen die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij zullen uw informatie bewaren zo lang als nodig is om uw diensten te verlenen met een maximum van 5 jaar, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

Personen die 2 jaar niet op onze website zijn geweest en geen enkel bericht hebben geopend, zullen automatisch uit onze database verwijderd worden.

Veranderingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken erin te verwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij u via e-mail op de hoogte stellen (gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is) of door middel van een kennisgeving op deze website voorafgaand aan het in werking treden van de verandering. Wij moedigen u aan om deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie over ons privacybeleid.

Vragen
Vragen over deze privacyverklaring dienen te worden gericht aan info@hotelpartner.email of per post naar:

Hotelpartner...
Minervum 7068
4817 ZK  Breda
t.a.v. Klantenservice